Meditatie

 

De laatste dagen van de Heilige Geest.

 

Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

Johannes 16 vers 14

 

 

We leven in de laatste dagen, de tijd tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Mensen hebben er hun mening over, doen hun verhaal. We spreken vaak van een Geestloze tijd, met kerken en gemeenten loopt het volgens ons op een einde. Niets is minder waar. Over blindheid gesproken. Verkijken we ons toch vooral niet. We moeten luisteren hoe de Heere spreekt, wat Hij zegt! De laatste dagen zijn namelijk vol van de Heilige Geest en Zijn werk, en met de Kerk die door de Heilige Geest samengebracht wordt gaat het naar Gods grote doel. De Heilige Geest is nog altijd Dezelfde en de reden van Zijn uitstorting en komst ook. De Heere wordt niet veranderd. Doen we daarvan toch vooral niets af. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem gebeurden heerlijke en grote dingen, dezelfde dingen gebeuren nu nog! Het is goed om erop te letten en daarbij de vinger te leggen. De Heilige Geest klopt en klopt met de verkondiging van het Evangelie!

 

Pinksteren? Wat is Pinksteren? Wat doet de Heilige Geest? Waarom worden wij door de Geest bestraft om te spreken van een Geestloze tijd? Hoort wat de Heere zegt! Jezus Christus Zelf leert ons dat het ons niet toekomt om te zeggen dat de laatste dagen Geestloos zijn, ook niet als we er diep in geraken. Dat recht van spreken hebben we niet. De laatste dagen zijn vol van de Heilige Geest. Vraag is wel hoe het er met ons al ‘aarden vaten’ voor staat, wat van ons als de hoorders van het Evangelie gezegd moet worden.

 

De tekst boven deze overdenking laat zien waarvoor de Heilige Geest is gekomen. Beschouw de woorden als de toetssteen van het werken van de Heilige Geest in de Kerk. De Geest verheerlijkt Christus, Hij bedient vanuit Christus, Hij verkondigt Christus en Zijn werk. De prediking van Gods Woord en de bediening van de sacramenten zijn zaken van de Heilige Geest. De Heilige Geest leert en doet zingen van de Heiland en maakt bekwaam voor de ambtelijke dienst. Wie durft nog te beweren dat het een Geestloze tijd is? Het woord en het werk van de Heere Jezus Christus stelt de Heilige Geest present! Daartegen kan niemand iets inbrengen, het valt niet te ontkrachten. De Heilige Geest werkt en blijft werken totdat de bede van de Geest en de bruid wordt verhoord: ‘Kom, Heere Jezus, kom haastig!’

 

De proef op de som: Pinksteren in Jeruzalem, de uitstorting van de Heilige Geest. Wat is ervan te merken? De mensen vervuld met de Heilige Geest verkondigen de grote daden Gods in Jezus Christus. Lukas vervolgt hoe Petrus uitvoerig vanuit de Heilige Schriften Jezus Christus predikt en verkondigt, de enige Naam onder de hemel tot behoud van verlorenen, goddelozen en vijanden. De gevolgen blijven niet uit, de preek slaat in. De hoorders worden diep in hun hart geraakt, roepen in hun nood tot God. De Geest brengt ze bij die ene Naam onder de hemel gegeven: Jezus aanroepen. Dat was toen

 

Maar ook heden werkt dezelfde Geest des Heeren nog. Op geen andere manier, nog steeds doet Hij hetzelfde. In de laatste dagen werkt de verhoogde Christus door de Heilige Geest in harten en levens van mensen. Als vanouds. De Heilige Geest verbrijzelt geesten en verbreekt harten die Christus omhelzen. Het gebeurt onder de verkondiging in de kerk, in de werkplaats van de Heilige Geest. Het gebeurt thuis wanneer de Heilige Geest de Schriften voorleest, Zijn ontdekkende en bedekkende werk doet. In het geloof beaamt de getroffen zondaar én het aangenomen kind Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus: ‘De Heilige Geest is ook mij gegeven, die Geest maakt mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig, de Heilige Geest troost mij en blijft eeuwig bij mij’. De Heilige Geest gebruikt nog het zwaard, doorsteekt het hart met het Woord: schuldig gesteld en nochtans vrijgesproken. Ja, ‘de HEERE is recht in al Zijn weg en werk…! Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht…’ Dit is een Geestvol léven. Is het voor u waar of niet?!